Ngôn ngữ gốc Dịch sang

Giá dịch

Tiêu chuẩn

VNĐ/Trang

Giá dịch

Chuyên ngành

VNĐ/Trang

Ngôn ngữ thế giới sang tiếng Việt
Tiếng Anh Tiếng Việt 25.000 40.000
Tiếng Trung Tiếng Việt 40.000 60.000
Tiếng Nhật Tiếng Việt 55.000 80.000
Tiếng Hàn Tiếng Việt 55.000 80.000
Tiếng Pháp Tiếng Việt 35.000 50.000
Tiếng Nga Tiếng Việt 35.000 50.000
Tiếng Đức Tiếng Việt 45.000 70.000
Tiếng Myanmar Tiếng Việt 150.000 200.000
Tiếng Ấn Độ (Hindi) Tiếng Việt 200.000 300.000
Tiếng Tây Ban NhaTiếng Bồ Đào Nha Tiếng Việt 160.000 200.000
Tiếng IndonesiaTiếng Malaysia Tiếng Việt 120.000 180.000
Tiếng Thụy ĐiểnTiếng HungariTiếng NauyTiếng Phần LanTiếng Crotia… Tiếng Việt và ngược lại Báo giá sau khi nhận tài liệu
Ngôn ngữ Việt Nam sang ngôn ngữ khác
Tiếng Việt Tiếng Anh 25.000 40.000
Tiếng Việt Tiếng Trung 40.000 60.000
Tiếng Việt Tiếng Nhật 55.000 80.000
Tiếng Việt Tiếng Hàn 55.000 80.000
Tiếng Việt Tiếng Pháp 35.000 50.000
Tiếng Việt Tiếng Nga 35.000 50.000
Tiếng Việt Tiếng Đức 45.000 70.000
Tiếng Việt Tiếng Myanmar 150.000 200.000
Tiếng Việt) Tiếng Ấn Độ (Hindi) 200.000 300.000