CHÍNH SÁCH QUY ĐỊNH CHUNG DỊCH VỤ DỊCH THUẬT, PHIÊN DỊCH, TÀI LIỆU

I. MỤC ĐÍCH

Chính sách này quy định các điều khoản và điều kiện chung áp dụng cho tất cả các dịch vụ dịch thuật, phiên dịch và tài liệu do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ VNET Global cung cấp, tuân thủ theo quy định của pháp luật Nhà nước CHXHCN Việt Nam và các tiêu chuẩn quốc tế.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

Chính sách này áp dụng cho tất cả các khách hàng sử dụng dịch vụ của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ VNET Global, bao gồm cả cá nhân và tổ chức.

III. CÁC DỊCH VỤ CUNG CẤP

 1. Dịch Thuật Văn Bản:
  • Dịch thuật tài liệu, hợp đồng, văn bản pháp lý, tài liệu kỹ thuật, tài liệu học thuật và các loại văn bản khác.
 2. Phiên Dịch:
  • Phiên dịch hội nghị, hội thảo, đàm phán, gặp gỡ đối tác và các sự kiện khác.
 3. Dịch Thuật Công Chứng:
  • Dịch thuật và công chứng các tài liệu theo yêu cầu, đảm bảo tính pháp lý và hợp lệ theo quy định của pháp luật.

IV. QUY ĐỊNH VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

 1. Tiêu Chuẩn Chất Lượng:
  • Dịch vụ phải được thực hiện bởi các dịch giả, phiên dịch viên có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm.
  • Đảm bảo chính xác, trung thực và đúng ngữ cảnh của ngôn ngữ gốc và ngôn ngữ đích.
 2. Quy Trình Kiểm Soát Chất Lượng:
  • Tất cả các tài liệu dịch thuật đều phải qua quy trình kiểm tra và hiệu đính trước khi giao cho khách hàng.
  • Công ty cam kết chỉnh sửa miễn phí cho các lỗi dịch thuật phát hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao tài liệu.

V. QUY ĐỊNH VỀ BẢO MẬT

 1. Bảo Mật Thông Tin:
  • Công ty cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin và tài liệu của khách hàng.
  • Mọi thông tin liên quan đến khách hàng chỉ được sử dụng cho mục đích hoàn thành dịch vụ và không được tiết lộ cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý của khách hàng.
 2. Lưu Trữ Tài Liệu:
  • Tài liệu của khách hàng sẽ được lưu trữ trong hệ thống an toàn của công ty và chỉ được giữ trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành dịch vụ hoặc theo thỏa thuận với khách hàng.

VI. QUY ĐỊNH VỀ THANH TOÁN

 1. Hình Thức Thanh Toán:
  • Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng, và các cổng thanh toán trực tuyến.
 2. Thời Hạn Thanh Toán:
  • Thanh toán phải được thực hiện theo thời hạn quy định trong hợp đồng hoặc thỏa thuận dịch vụ.
  • Các khoản chậm thanh toán sẽ chịu phí phạt theo quy định của công ty.

VII. QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM

 1. Trách Nhiệm Của Công Ty:
  • Đảm bảo cung cấp dịch vụ đúng thời hạn và chất lượng đã cam kết.
  • Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do lỗi dịch thuật gây ra, tối đa không vượt quá giá trị hợp đồng dịch vụ.
 2. Trách Nhiệm Của Khách Hàng:
  • Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin và tài liệu cần thiết cho quá trình dịch vụ.
  • Thanh toán đúng hạn và đầy đủ các khoản phí dịch vụ theo thỏa thuận.

VIII. QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG TÀI LIỆU

 1. Nội Dung Cấm:
  • Công ty không nhận dịch các tài liệu có nội dung cấm theo quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung phản động, kích động bạo lực, phân biệt chủng tộc, khiêu dâm, vi phạm bản quyền, và các nội dung trái đạo đức xã hội.
 2. Kiểm Tra Nội Dung:
  • Công ty có quyền từ chối hoặc ngừng cung cấp dịch vụ nếu phát hiện tài liệu vi phạm các quy định về nội dung cấm mà không cần báo trước.
  • Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý đối với nội dung tài liệu cung cấp cho công ty.

IX. QUY ĐỊNH VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 1. Thương Lượng:
  • Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến dịch vụ sẽ được giải quyết thông qua thương lượng giữa hai bên.
 2. Trọng Tài:
  • Nếu không đạt được thỏa thuận thông qua thương lượng, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) theo quy định của VIAC.

X. LIÊN HỆ

 • Mọi thắc mắc hoặc yêu cầu hỗ trợ liên quan đến chính sách này, vui lòng liên hệ:
  • Điện thoại:09 7878 4589 – 0971 8866 34
  • Email: [email protected]
  • VPGD Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà SHG Building, số 8 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội