Chính sách Bảo mật Người dùng của VNET Global

1. Giới thiệu VNET Global cam kết bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin của người dùng. Chính sách này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng, và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

2. Thông tin thu thập Chúng tôi thu thập các loại thông tin sau:

 • Thông tin cá nhân: Tên, địa chỉ, số điện thoại, email, và các thông tin liên quan khác mà bạn cung cấp khi đăng ký hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
 • Thông tin kỹ thuật: Địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, thời gian truy cập, và các thông tin kỹ thuật khác thu thập thông qua cookie và các công nghệ theo dõi khác.

3. Mục đích sử dụng thông tin Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập cho các mục đích sau:

 • Cung cấp dịch vụ: Sử dụng thông tin để xử lý và cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu.
 • Cải thiện dịch vụ: Sử dụng phản hồi của bạn để nâng cao chất lượng dịch vụ của chúng tôi.
 • Liên lạc với bạn: Gửi thông báo về các cập nhật dịch vụ, khuyến mãi, và các thông tin liên quan khác.
 • Bảo mật: Sử dụng thông tin để phát hiện và ngăn chặn các hành vi gian lận hoặc vi phạm chính sách bảo mật của chúng tôi.

4. Chia sẻ thông tin Chúng tôi cam kết không bán, trao đổi, hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, ngoại trừ các trường hợp sau:

 • Bên cung cấp dịch vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các nhà cung cấp dịch vụ thứ ba để hỗ trợ trong việc cung cấp dịch vụ cho bạn.
 • Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin khi yêu cầu của cơ quan pháp luật hoặc để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chúng tôi.

5. Bảo vệ thông tin Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi việc truy cập, sử dụng, hoặc tiết lộ trái phép. Các biện pháp này bao gồm:

 • Mã hóa dữ liệu: Sử dụng công nghệ mã hóa để bảo vệ thông tin nhạy cảm.
 • Kiểm soát truy cập: Hạn chế truy cập vào thông tin cá nhân chỉ cho những nhân viên và nhà cung cấp dịch vụ cần thiết.
 • Giám sát bảo mật: Theo dõi và đánh giá các hệ thống bảo mật để phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa.

6. Quyền của bạn Bạn có quyền:

 • Truy cập thông tin: Yêu cầu truy cập vào thông tin cá nhân mà chúng tôi đang lưu trữ về bạn.
 • Chỉnh sửa thông tin: Yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân nếu bạn phát hiện sai sót.
 • Xóa thông tin: Yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn khỏi hệ thống của chúng tôi, trừ khi việc lưu giữ thông tin đó là cần thiết cho các mục đích pháp lý hoặc hợp đồng.

7. Cookie và Công nghệ Theo dõi Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác để thu thập thông tin về hoạt động trực tuyến của bạn nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng và cá nhân hóa nội dung. Bạn có thể điều chỉnh cài đặt trình duyệt để từ chối cookie, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng các tính năng của trang web.

8. Thay đổi Chính sách Chúng tôi có quyền cập nhật và thay đổi chính sách bảo mật này bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các thay đổi quan trọng thông qua email hoặc thông báo trên trang web. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi các thay đổi có hiệu lực đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi đó.

9. Liên hệ Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này hoặc muốn thực hiện các quyền của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

 • Email: [email protected]
 • Điện thoại: 024 6296 8515
 • Địa chỉ: Số 79 Tây Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

10. Bảo mật trẻ em Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu phát hiện rằng chúng tôi đã thu thập thông tin từ trẻ em dưới 13 tuổi mà không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó khỏi hệ thống của mình.

11. Sự đồng ý của bạn Bằng việc sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng, và chia sẻ thông tin theo chính sách bảo mật này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong chính sách này, vui lòng ngừng sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi.

12. Liên kết đến trang web khác Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web đó. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc chính sách bảo mật của mỗi trang web mà bạn truy cập.

13. Bảo mật giao dịch Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin giao dịch của bạn, bao gồm mã hóa dữ liệu và sử dụng các hệ thống thanh toán an toàn. Tuy nhiên, không có phương thức truyền dữ liệu nào qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào hoàn toàn an toàn. Do đó, mặc dù chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tuyệt đối an toàn.

14. Thời gian lưu trữ thông tin Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành các mục đích được nêu trong chính sách này, trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép thời gian lưu trữ dài hơn.

15. Điều khoản và điều kiện Chính sách bảo mật này là một phần không tách rời của Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Việc sử dụng dịch vụ của bạn cũng chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và điều kiện đó.

16. Thông báo vi phạm Trong trường hợp chúng tôi phát hiện ra vi phạm bảo mật dẫn đến việc thông tin cá nhân của bạn bị tiết lộ trái phép, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trong thời gian sớm nhất có thể và thực hiện các biện pháp khắc phục cần thiết để giảm thiểu tác động của sự cố.

17. Cập nhật thông tin Bạn có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác và cập nhật cho chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do việc cung cấp thông tin không chính xác hoặc không cập nhật.


Chúng tôi hy vọng rằng chính sách bảo mật này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn và cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin liên lạc đã nêu ở trên.