Giới thiệu

Chính sách Quyền riêng tư này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo vệ và chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng khi truy cập và sử dụng dịch vụ của VNET Global. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến quyền riêng tư.

Chính sách quyền riêng tư

Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn trong các trường hợp sau:

 • Khi bạn đăng ký tài khoản trên trang web.
 • Khi bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại, email hoặc các hình thức liên lạc khác.
 • Khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả dịch vụ dịch thuật và phiên dịch.

Các loại thông tin cá nhân chúng tôi có thể thu thập bao gồm:

 • Thông tin liên hệ (tên, địa chỉ email, số điện thoại).
 • Thông tin về công ty hoặc tổ chức của bạn.
 • Thông tin thanh toán (số thẻ tín dụng, thông tin tài khoản ngân hàng).
 • Bất kỳ thông tin nào khác mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi.

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • Cung cấp và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi.
 • Xử lý các giao dịch thanh toán.
 • Liên hệ với bạn về các dịch vụ, cập nhật, khuyến mãi và các thông tin khác mà bạn có thể quan tâm.
 • Đảm bảo tuân thủ các điều khoản dịch vụ và các chính sách của chúng tôi.
 • Bảo vệ quyền lợi và tài sản của chúng tôi cũng như của người dùng.

Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba trong các trường hợp sau:

 • Khi có sự đồng ý của bạn.
 • Khi cần thiết để cung cấp dịch vụ mà bạn yêu cầu.
 • Khi có yêu cầu từ các cơ quan pháp luật hoặc các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
 • Khi cần thiết để bảo vệ quyền lợi và tài sản của chúng tôi hoặc của người dùng khác.

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy. Các biện pháp này bao gồm:

 • Sử dụng các công nghệ mã hóa để bảo vệ thông tin thanh toán.
 • Hạn chế truy cập vào thông tin cá nhân chỉ cho những nhân viên và đối tác có liên quan cần thiết.
 • Thường xuyên rà soát và cải tiến các biện pháp bảo mật của chúng tôi.

Quyền của người dùng

Bạn có quyền:

 • Truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn trên trang web của chúng tôi.
 • Yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn khỏi hệ thống của chúng tôi.
 • Phản đối việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp.
 • Yêu cầu chúng tôi cung cấp bản sao thông tin cá nhân mà chúng tôi đang lưu trữ.

Cookies và công nghệ theo dõi

Trang web của chúng tôi sử dụng cookies và các công nghệ theo dõi khác để thu thập thông tin về hoạt động trực tuyến của bạn. Thông tin này giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm người dùng và cung cấp các dịch vụ tốt hơn. Bạn có thể tùy chỉnh cài đặt trình duyệt để từ chối cookies, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng một số tính năng của trang web.

Thay đổi chính sách

Chúng tôi có quyền cập nhật hoặc thay đổi chính sách quyền riêng tư này bất kỳ lúc nào. Khi có sự thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo trên trang web và cập nhật ngày sửa đổi ở đầu trang chính sách. Việc bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi có thay đổi được xem như là sự chấp nhận của bạn đối với các thay đổi đó.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách quyền riêng tư này hoặc về việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

 • Email: [email protected]
 • Điện thoại: 024 6296 8515
 • Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà SHG Building, số 8 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Chúng tôi cam kết sẽ giải quyết mọi thắc mắc và yêu cầu của bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Kết luận

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách quyền riêng tư này được thiết lập để đảm bảo rằng chúng tôi sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn một cách minh bạch và có trách nhiệm. Việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản của chính sách này.