Báo giá phiên dịch

Ngôn ngữ

Giá dịch

Cấp độ 1

8H/Ngày (USD)

Giá dịch

Cấp độ 2

8H/Ngày (USD)

Giá dịch

Cấp độ 3

8H/Ngày (USD)

Ngôn ngữ thế giới sang tiếng Việt -Phiên dịch gặp gỡ, trao đổi lĩnh vực thông thường.

-Phiên dịch hội chợ.

-Phiên dịch hướng dẫn du lịch, tham quan..

-Phiên dịch công chứng.
-Phiên dịch cuộc họp, ký kết.

-Phiên dịch MC

-Phiên dịch tháp tùng cho dự án.

-Phiên dịch chuyên ngành
– Phiên dịch viên người Việt Nam
– Người bản xứ ở nước ngoài.
Tiếng Anh 70 – 90 80 – 100 100 – 130
Tiếng Trung 90 – 110 110 – 150 150 – 190
Tiếng Nhật 150 – 180 170 – 200 200 – 230
Tiếng Hàn 150 – 180 170 – 200 200 – 230
Tiếng Pháp 100 -130 130 -170 170 – 200
Tiếng Nga 70 – 90 90 – 110 125 – 190
Tiếng Đức 100 – 115 118 – 130 145 – 240
Tiếng Thái
Tiếng lào
Tiếng Campuchia
170 – 200 200 – 230 230 – 260
Các ngôn ngữ hiếm khác:
Tây Ban Nha
Bồ Đào Nha
Ý
Thụy Điển
Đan Mạch…
Báo giá sau khi nhận tài liệu
Phiên dịch các cặp song ngữ như:
Nhật – Anh
Trung – Anh
Trung – Hàn…
Báo giá sau khi nhận tài liệu